Nowogardzka Strefa Inwestycyjna

Gmina Nowogard jako partner Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej posiada strefę ekonomiczną o powierzchni

20,19 ha, z możliwością rozszerzenia do 100 ha (obecnie dostępny teren to ok. 14 ha), który w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na działalność produkcyjną, magazynową i zabudowę usługową.

MapPresKontakt

Client 1