Image
Image

 INWESTUJ W NOWOGARDZIE

 W dniu 4 września 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (dalej: Rozporządzenie). Po uchwaleniu Rozporządzenia możliwe jest korzystanie ze wsparcia na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.

Nowy program daje tę szansę na skorzystanie z pomocy publicznej wszystkim przedsiębiorcom inwestującym w Polsce, bez względu na lokalizację inwestycji, jeżeli tylko spełnia ona określone kryteria ilościowe i jakościowe.

W naszej ocenie sytuacji mimo wszystko w SSE łatwiej i szybciej można zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne.

Jesteśmy aktywni, cały czas poszukujemy kolejnych inwestorów. Obserwujemy dynamiczną sytuację w strefie EURO ( np. Brexit liczymy iz może spowodować większą aktywność na rynku europejskim inwestorów z Wielkiej Brytanii.)

Nie ograniczamy się do tradycyjnych kierunków inwestycyjnych, poszukujemy nowych np. Azja Afryka, Ameryka Południowa Japonia Singapur.

Naszym celem nadrzędnym jest pozyskanie kolejnych inwestorów do NSI, zapewnienie Im profesjonalnej obsługi oraz monitorowanie inwestycji. Takie działania pozwalają nam zdobyć bezcenne doświadczenie, wyciągać wnioski i skutecznie planować dalszy rozwój NSI. Nasza wieloletnie działania, mimo wielu przeciwności przynoszą już pierwsze efekty m.in. pozyskaliśmy poważnego inwestora firmę PRESSS GLASS, który otworzył fabrykę bezpośrednio w strefie. Pozyskaliśmy również inwestorów którzy zainwestowali na terenie miasta poza NSI . Prowadzimy rozmowy z kolejnymi inwestorami.

Działamy wielowątkowo / wielotorowo/:

  1. Dajemy inwestorowi odpowiednio przygotowany teren inwestycyjny – uzbrojony z aktualnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na dzień dzisiejszy mamy ok 14 ha terenu, Planujemy pozyskanie kolejnych trenów, przygotowujemy się do pozyskania środków na przygotowanie tego terenu dla kolejnych inwestorów.

  2. Profesjonalna obsługa inwestora – wpieramy nie tylko cały proces inwestycyjny, ale również bieżącą działalność operacyjną.

  3. Wspieramy inwestora w zakresie pozyskiwania pracowników- współpracujemy z Urzędem Pracy, szkołami oraz pozyskujemy pracowników z europy wschodniej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą NSI . Jesteśmy przekonani , że wspólne działania pozwolą zrealizować ciekawe projekty w Nowogardzie

Client 1